Kursy STCW

Kurs polecany dla żeglarzy, którzy chcą poszerzać swoja wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na morzu oraz pełnić funkcje oficerskie na żaglowcach.

Dla żeglarzy niezawodowych przewidziane są specjalne zniżki. Szczegóły można znaleźć w informacjach o kursach.

czytaj więcej >

Odnowienie STCW

Osoby posiadające świadectwa ze szkolenia STCW z datą ważności, wydane przez Urzędy Morskie, odnawiają je co 5 lat poprzez powtórzenie szkolenia uaktualniającego w ośrodku szkoleniowym.

Szczegółowe informacje na temat wymiany certyfikatów i odnowienia znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

czytaj więcej >

Książeczka żeglarska (marynarska)

Książeczka żeglarska stwierdza tożsamość jej posiadacza, przebieg pracy na statkach oraz uprawnia go do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacz książeczki może powrócić do kraju nawet w przypadku utraty jej ważności. Podobnie jak paszport, jest dokumentem, który może być wydany tylko obywatelowi polskiemu.

czytaj więcej >

Aktualności

Problematyka ochrony na statku

Istnieje także kurs uzupełniający "Problematyka ochrony na statku" (Certificate of Proficiency in Security Awareness). Jest on w tej chwili obowiązkowym kursem dla osób pracujących na morzu.

czytaj więcej >

Kurs z bezpieczeństwa na morzu w Gdańsku

Zapraszamy do udziału w warsztatach z bezpieczeństwa na morzu  w dniu 09.09. w Gdańsku!

Co zrobić w razie przewrotki?
Jak sztormować i radzić sobie z awariami takielunku?
W jaki sposób uruchomić tratwę i przeprowadzić ewakuację?
Jak zrobić zastrzyk, zaszyć głęboką ranę i poradzić sobie z chorym załogantem?
Dowiedz się w weekend 30-31 lipca w Gdańsku!
 

czytaj więcej >

Nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia i kwalifikacji marynarzy

Dnia 20 sierpnia 2013 r., w dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

czytaj więcej >

UWAGA - zmiany w zasadach odnawiania świadectwa STCW

Zgodnie z nowymi przepisami odnowienie kursu bezpieczeństwa (STCW) obejmuje dwa podstawowe kursy: 
* indywidualne techniki ratownicze (ITR)
* przeciwpożarowy

Nie wymagają odnowienia kursy:
* medyczny
* bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

czytaj więcej >

Projekt zawodowych stopni żeglarskich

W dniu 24.10.2011 weszła w życie Ustawa o Bezpieczeństwie Morskim z 18.08.2011 (Dz.U. nr 228 / 2011, poz. 1368), przy czym bardzo ważny dla żeglarzy artykuł 70 który wejdzie który miał wejść w życie z dniem 25.04.2013. Jak to już wcześniej życie pokazało, ministerwstwo się nie wyrobiło.
Należy się więc spodziewać, że w najbliższym czasie skipperzy komercyjnych jachtów morskich oprócz uzyskania patentu PZŻ i uprawnień radiowych (SRC lub LRC), będą musieli odbyć kurs STCW a następnie odnawiać go co 5 lat, tak jak marynarze zawodowi.

 

czytaj więcej >

Księgarnia morska

Księgarnia morska